Podelitev nagrad in priznanj SZKO

  • Živa Gorup Reichmann, Jožko Čuk, dr. Janez Gabrijelčič, Mihajlo Zozoly, Danica Šprajcar, Helena Kosi, Franci Štupar, Franci Bratkovič, Dušan Kranjc
  • november 2011