• Jožko Čuk, Nada Malovrh, Milko Grebenc, mag. Zoran Lekič, Andrej Trebar, Boris Bukovec
  • november 2010