21. letna konferenca SZKO

Pred vami je posnetek plenarnega zasedanja in vseh predavanj, ki so bila predstavljena na 12 strokovnih sekcijah. Dostop do ogleda imajo vsi člani združenja. Vabimo vas da se včlanite in si ogledate zanimivo dogajanje na 21.konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost.

 

Otvoritev konference in plenarno zasedanje

Prehrambena veriga

Avtomobilska industrija

Obrt in malo podjetništvo

Finančni sektor

Javna uprava

Šolstvo

Zdravstvo

Šest sigma + vitkost

ISO standardi

Model odličnosti EFQM

Inovacije in izboljšave

Optimizacija človeških virov

Okrogla miza