Otvoritveni pozdrav Zorana Lekiča

  • Slovensko združenje za kakovost in odličnost, mag. Zoran Lekič
  • november 2012