Kdo bo koga? – Sistem vodenja kakovosti: gospodar ali služabnik?

 • dr. Tanja Planinšek Ručigaj
 • november 2013

Prosojnice

 • KDO BO KOGA
 • Poslovniki : 4
 • Poslovniki : 4
 • Poslovniki : 4
 • Dodatni kazalniki kakovosti
 • Ugotavljanje
 • VARNOST OBRAVNAVE
 • Kirurška ambulanta število okužb po opravljenem posegu (OB DER 097, OB DER 137) Vrednost 2012: 0% Ciljna vrednost: do 1%
 • Kirurška ambulanta število potrebnih reekscizij zaradi premajhne ekscizije (tumor sega v rob) (OB DER 098, OB DER 137) Vrednost 2012: 11,6% Ciljna vrednost: 5 %
 • Kirurška, Dermatoonkološka ambulanta število bolnikov napotenih na ekscizijo pod sumom na melanom/ število potrjenih melanomov (OB DER 099, OB DER 137) Vrednost 2012: 31% Ciljna vrednost: 50 %
 • Oddelek število prijav neželjenih dogodkov po zdravilih (OB DER 067, OB DER 137) Vrednost 2012: 2 prijavi v letu 2012 Ciljna vrednost: 85%
 • Oddelek čas od sprejema bolnika na oddelek/čas do pregleda bolnika (anamneza, status, planiranje) (OB DER 112, 0B DER 137) Vrednost 2012: ni podatka Ciljna vrednost:do 1,5 ure
 • Ambulante število pregledanih bolnikov čez dogovorjeno število (OB DER 137) Vrednost 2012: ni podatka Ciljna vrednost: dogovorjeno število bolnikov na Strokovnem kolegiju zdravnikov DK
 • USPEŠNOST, KAKOVOST OBRAVNAVE
 • Fizioterapija
 • Fizioterapija
 • Fizioterapija
 • OB DER 094
 • Oddelek
 • OB DER 107
 • Oddelek določanje indeksa PASI pri bolnikih S PSORIAZO ob sprejemu in odpustu (OB DER 094, OB DER 137) Vrednost 2012: ni podatka Ciljna vrednost: zmanjšati za vsaj 30 % glede na začetno vrednost
 • Oddelek
 • Flebološka in amb. za limfedeme število tromboflebitisov po skleroterapiji, ki potrebujejo povoj s cinkom in lepljive kratkoelastične povoje/ glede na vse skleroterapije (OB DER 073, OB DER 137) Vrednost 2012: 2% Ciljna vrednost: do 2%
 • Flebološka in amb. za limfedeme
 • C-W Doppler / Duplex UZ
 • C-W Doppler / Duplex UZ
 • Flebološka in amb. za limfedeme Odstopanje pri izvajanju kompresijske terapije (OB DER 013, OB DER 137) Vrednost 2012: ni podatka Ciljna vrednost: do 10 % glede na vse terapije s kratkoelastičnimi povoji
 • Mikološki laboratorij
 • ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
 • ZAPOSLENI
 • 40,58 %
 • SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO 2013
 • ZADOVOLJSTVO PACIENTOV
 • Administracija odstotek upravičenih napotitev pod hitro po pregledu napotnic (OB DER 088) Trenutna vrednost: 8% Ciljna vrednost: vsaj 20%
 • Administracija število dni do dokončne odpustnice (OB DER 071, OB DER 137) Vrednost: Leto: 2011: 13,25 dni; Leto 2012: 5,1 dan Ciljna vrednost: 5 dni
 • Administracija
 • Flebološka in amb. za limfedeme
 • Flebološka in amb. za limfedeme DLQI po terapiji limfedema z lepljivimi kratkoelastičnimi povoji (izpolnijo pred aplikacijo/ po enem letu, ko pridejo na kontrolo) (OB DER 117, OB DER 137) Vrednost 2012: ni podatka Ciljna vrednost: zmanjšati za vsaj 30 % glede na začetno vrednost
 • Splošno
 • NADZOR PROIZVODA
 • Alergološki laboratorij
 • Mikološki laboratorij
 • NADZOR PROCESOV
 • Alergološki laboratorij
 • Histološki laboratorij
 • Administracija
 • Administracija število neplačanih računov/število vseh, ki morajo plačati (OB DER 101, OB DER 137) - Vrednost 2012: 4968,00 EUR Ciljna vrednost: zmanjšati na 1%
 • Administracija število neplačanih računov/število vseh, ki morajo plačati (OB DER 101, OB DER 137) - Vrednost 2012: 4968,00 EUR Ciljna vrednost: zmanjšati na 1%
 • Oddelek število nadomeščanj (zdravnikov zaradi odsotnosti) na oddelku (OB DER 111, OB DER 137) Vrednost 2012: ni podatka Ciljna vrednost: en specialist in en specializant stalno na oddelku
 • Ambulante
 • Mikološki laboratorij
 • Mikološki laboratorij število neplaniranih odsotnosti zdravnika zaradi drugih obveznosti (delo na oddelku, ambulantah) (OB DER 114)
 • Administracija
 • Predlagane izboljšave zaposlenih
 • HVALA