Torbjörn Månsson

Opis

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB)

Predavanj: