Tomislav Nemec

Opis

direktor Zdravstvenega doma Ljutomer

Predavanj: