Primož Damjanovič

Opis

namestnik direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev

Predavanj: