Podelitev nagrad in priznanj SZKO

  • Dušan Kranjc, Franci Bratkovič, Franci Štupar, Helena Kosi, Danica Šprajcar, Mihajlo Zozoly, dr. Janez Gabrijelčič, Jožko Čuk, Živa Gorup Reichmann
  • november 2011