• Boris Bukovec, Andrej Trebar, mag. Zoran Lekič, Milko Grebenc, Nada Malovrh, Jožko Čuk
  • november 2010