Žrebanje in zaključek konference

  • mag. Zoran Lekič, Janez Benčina, Slovensko združenje za kakovost in odličnost
  • november 2014