Karmen Gorišek

Opis

članica Strokovnega sveta SZKO, lastnica in prokuristka družbe Racio razvoj Celje

Predavanj: