Jernej Tomšič

Opis

KAKOVOST 2000 - Podjetje za raziskave, razvoj, svetovanje in izvajanje storitev Novo mesto d.o.o.

Predavanj: