Janez Gabrijelčič

Opis

Forum odličnost in mojstrstva ter projekta Rastoča knjiga, idejni vodja

Predavanje: