Igor Stebernak, predsednik nadzornega sveta

Predavanj: