Gregor Radonjič

Opis

Redni profesor za področje znanosti o blagu in tehnologijah, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

Predavanj: