Breda Hajnrih

Opis

managerka kakovosti, Vodja Centra za kakovost in organizacijo, UKC Maribor

Predavanje: