Andreja Jernejčič

Opis

Odnosi z javnostmi, javno nastopanje, trening javnega nastopanja, svetovanje,

Predavanji: